PersonaleKompetenceUdvalget – Københavns Universitet

PersonaleKompetenceUdvalget, PKU

PKU-udvalget er nedsat af Hovedsamarbejdsudvalget, HSU. PKU behandler emner og forbereder oplæg til HSU om kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper på KU. I udvalget indgår repræsentanter fra både ledelses- og medarbejderside.

Sekretariatsfunktionen for PKU ligger i HR & Organisation i sektionen HR Kompetence- & Ledelsesudvikling (KLU). PKU-udvalget er således det politiske organ, mens KLU er det udførende. Se mere på KUnet (intranet) under Samarbejdsportalen, hvor du kan finde udvalgets kommissorium og medlemmer.

Møder og referater:

PKU-udvalget mødes 4-5 gange årligt. Referater, oplysninger om udvalgets mødedatoer mv. kan fås ved henvendelse til udvalgets sekretær: Anette Mar, amar@adm.ku.dk

Kompetencefondsudvalget er et udvalg nedsat under PKU og varetager opgaven med uddeling af midler fra Kompetencefonden på KU.