HR Kompetence- & Ledelsesudvikling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

HR & Organisation > Om afdelingen > HR Kompetence- & Ledel...

HR Kompetence- & Ledelsesudvikling

HR Kompetence- & Ledelsesudvikling arbejder med personale-, ledelses- og organisationsudvikling afledt af KU’s strategiske mål på HR-området. Karen Poder er leder af sektionen, der yderligere består af 4 HR-konsulenter og 3 sekretariatsmedarbejdere, se listen over ansatte.

Opgaverne omfatter større strategiske projekter, ad hoc konsulentydelser, konceptudvikling og –implementering, kursusudvikling og –gennemførelse, sagsbehandling og formidling indenfor HR-området. Konkret kan nævnes administration af Kompetencefonden på KU, Ledelsesudviklingsprogrammet fase 2, karriereafklaringsforløb, KU-kurser for medarbejdere.

Nogle opgaver henvises dog til eksterne konsulenter, fx når det drejer sig om individuelle coaching-forløb, eller om udviklingsforløb/ temadage for ledergrupper eller enheder (fx vedr. stress, teambuilding, værdiprocesser mv.)

Du kan finde en uddybende oversigt over sektionens opgaver her: HR KLU opgaver, vejledninger og værktøjer


Til toppen

Kontakt til HR Kompetence- & Ledelsesudvikling (KLU)

Kontakt til HR-konsulenterne kan enten ske via e-mail til HR-KLU-info@adm.ku.dk eller direkte til en af sektionens konsulenter.

Henvendelse om konsulentbistand

Forespørgsler om konsulentbistand bedes rettet til HR-KLU-info@adm.ku.dk
Indsend en kort beskrivelse af behovet og en af sektionens HR-konsulenter vil vende tilbage inden for 14 dage.

Henvendelse om kurser

Sektionen varetager også henvendelser vedr. de interne tilbud om KU-kurser og konsulentydelser.

Telefon 35 32 26 59 
E-mail  HR-KUkurser@adm.ku.dk 


Du finder os i Nørregade 10, opgang L, 2. sal (Magasinbygningen) 
 


Til toppen 

Sektionens navn og historie

Indtil navnet HR Kompetence- & Ledelsesudvikling blev vedtaget på sektionsledermøde i december 2011, hed gruppen af HR-konsulenter: PUMA (PersonaleUdvikling og udvikling af Metode i Administrationen).

Navnet svarede før hen til sektionens opgaver, men i forbindelse med en omstrukturering i Fællesadministrationen i 2004, blev sektionens opgaver indsnævret til alene at handle om kompetence- og ledelsesudvikling.

Ved PUMAs start var sekretariatsfunktionen en del af enheden, men blev i 2007 skilt fra til sektionen HR Sekretariatet. Fra maj 2012 blev sekretariatsfunktion og HR-konsulenter igen lagt sammen i sektionen: HR Kompetence- & Ledelsesudvikling. Til toppen