Ledelsesudvikling på KU – Københavns Universitet

Fælles HR > Strategi og projekter > Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling på Københavns Universitet

 
Ledelsesudvikling er højt prioriteret på Københavns Universitet. Siden 2009 har der været fokus på udvikling af lederne såvel individuelt som i ledelsesgrupperne med
programmet ’Ledelsesudvikling på KU’, LUKU. Se de seneste aktiviteter under punktet 'Ledelsesudvikling - tredje fase' nederst på siden.

Forud for programmet blev der formuleret et ledelsesgrundlag for KU baseret på dybdegående interviews med universitets ledere og bred inddragelse af medarbejderne. Her blev der identificeret 6 ledelseskompetencer, som alle er vigtige for udøvelse af god ledelse på KU. Ledelsesgrundlaget danner basis for aktiviteterne i LUKU-programmet, se brochuren ’God ledelse på KU’ i boksen til højre.

Ledelsesudvikling – individuelt

Hovedaktiviteten i LUKU1 første fase (2009-2011) var et basisforløb med fokus på den enkelte leders personlige lederskab. Basisforløbet består af 3 internater á 2 dage, 360 gr feedback og læringsgrupper. Siden 2009 har ca. 700 ledere gennemgået forløbet. Basisforløbet tilbydes fortsat til nye i lederrollen, se brochuren om basisforløbet i boksen til højre.

LUKU1 har også omfattet ledelsesseminarer for ledere fra institutleder- til rektorniveau, L80, herunder flere årlige seminarer om aktuelle KU-emner, men også inspirationsseminarer om emner og værktøjer til brug for ledelsesopgaven individuelt.

Ledelsesudvikling for ledergrupper

Anden fase, LUKU2, (2012-2014) havde fokus på at forankre ledelsesudviklingen i ledergrupperne. Alle ledergrupper i linjeledelsen fik tilbudt skræddersyede udviklingsforløb tilpasset den enkelte gruppes aktuelle udfordringer og behov. Forløbet har fokus på at understøtte gruppens fortsatte udvikling og dermed samspillet og samarbejdet om gruppens ledelsesopgaver, samt samspillet med de øvrige ledelseslag på KU.

Et forløb vil typisk indeholde disse elementer: samtale med gruppens leder, ½ dagsmøde med hele ledelsesgruppen, 1½ dags internat for hele ledergruppen og ½ dags opfølgningsmøde for hele gruppen. Ca. 60 ledergrupper har arbejdet med disse forløb. Se brochuren LUKU2 i boksen til højre.

Ledelsesudvikling – tredje fase

LUKU-programmet har i tredje fase i (2015-2017) fokus på følgende elementer:

  • Den nære ledelse: Tilbud for center-, sektions-, gruppe- og forskergruppeledere mv. Workshops og kursusforløb om bl.a. ledelse i den politiske organisation; ledelse af forskergrupper; ledelseskommunikation; konflikthåndtering; mm.
  • Ny i lederrollen: Introduktion til fælles KU-materiale, suppleret med fakultetsvise introforløb skal sikre, at forskere, der får ledelsesopgaver, klædes på til opgaven.
  • Læringsgrupper for institutledere: kollegiale sparringsgrupper, hvor institutledere inspirerer hinanden og får nye ledelsesfaglige input.

Aktiviteterne fra LUKU1 og LUKU2-perioderne fortsætter i et vist omfang i perioden 2015-2017. 

Gode resultater for de enkelte ledere og for ledergrupperne

Ledelsesprogrammerne har for de enkelte ledere betydet, at de har udviklet deres ledelseskompetencer, har fået ledelsesfaglige netværk på KU, og er blevet skarpere på deres ledelsesroller. For ledelsesgrupperne har forløbene bidraget til større forståelse af og samarbejde om gruppen fælles opgave, øget sammenhæng mellem ledelseslagene, og løsning af konkrete aktuelle fælles opgaver: eksempelvis strategier eller organisatorisk udvikling.