Karriere - kvinder - KU – Københavns Universitet

Førleder-forløb for kvindelige VIP´ere på KU

"Karriere - kvinder - KU" er et førleder-forløb for kvindelige VIP´ere der vurderer, at de har potentiale som leder.


Som led i KU´s strategiske handlingsplan på kvindeområdet, sætter vi bl.a. fokus på kvinders karriereudvikling på KU. Den kvindelige forsker får et godt indblik i de særlige vilkår der gælder for universitetsledelse, herunder en grundig politisk og organisatorisk forståelse af KU. Deltagerne vil også komme til at arbejde med vigtige spørgsmål som: Hvordan får man legitimitet som leder på KU? Hvilke forventninger har KU til næste generations ledere? Hvordan gør du dig mentalt klar til at tage lederrollen på dig?

Målet er at medvirke til at øge andelen af kvinder i ledende stillinger og at skabe netværk mellem kvindelige VIP´ere på KU.

Der afvikles et forløb hvert år - læs mere på KUnet (intranet)

Har du spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontaknet HR-KLU: HR-KLU-info@adm.ku.dk