Udvalg – Københavns Universitet

Udvalg med sekretariatsfunktion i HR & Organisation

PersonaleKompetenceUdvalget, PKU

PKU-udvalget er nedsat af Hovedsamarbejdsudvalget, HSU, med det mål at lægge rammerne for HR & Organisations arbejde med personaleudvikling. PKU-udvalget er således det politiske organ, mens HR & Organisation, ved sektionen Kompetence- & Ledelsesudvikling, er det udførende led. 

Læs mere om: PKU-udvalget 

Kompetencefondsudvalget

Bevillingskompetencen for midlerne fra Kompetencefonden varetages af Kompetencefondsudvalget under PKU-udvalget. HR & Organisation varetager den overordnede administration af midlerne og fungerer som sekretariat for arbejdsgruppen. Du finder vejledning og ansøgningsskema på KUnet (intranet): Kompetencefonden på KU 

Samarbejdsudvalg

HR & Organisation varetager sekretariatsfunktionen for flere af KU's samarbejdsudvalg. Udvalgene har deres egne hjemmeside med yderligere oplysninger:

HSU - Hovedsamarbejdsudvalget (KUnet / intranet)

                    CSU - Fællesadministrationens samarbejdsudvalg 

PPU - Personalepolitisk Udvalg

Arbejdsmiljørådet på KU 

Arbejdsmiljøområdet er beskrevet på KUnet (intranet): Arbejdsmiljøarbejdet på KU