Personalepolitik og samarbejdsudvalg – Københavns Universitet

Fælles HR > Personalepolitik og sa...

Personalepolitik og samarbejdsudvalg 

HSU sekretariaet under HR Arbejdsmiljø og Samarbejde i HR & Organisation varetager sekretariatsbetjeningen af Hovedsamarbejdsudvalget og Personalepolitisk Udvalg.

Læs mere:

HSU - Hovedsamarbejdsudvalget (KUnet / intranet) 

CSU - Fællesadministrationens Samarbejdsudvalg (KUnet / intranet) 

Personalepolitik 

Tillidsrepræsentanter - herunder anmeldelse af hverv (KUnet / intranet)