Strategi og projekter – Københavns Universitet

Fælles HR > Strategi og projekter

Strategi og projekter  

Her finder du information om HR's strategi og nogle af de projekter, HR&O arbejder med: 

Medarbejdere kan læse mere om aktiviteter under indsatsen omkring mangfoldighed og ligestilling på intranettet KUnet: Mangfoldighed og ligestilling, herunder indsats for flere kvinder i ledelse og forskning