Ledelsesudvikling på Københavns Universitet

 
Ledelsesudvikling er højt prioriteret på Københavns Universitet. Siden 2009 har der været fokus på udvikling af lederne såvel individuelt som i ledelsesgrupperne med programmet ’Ledelsesudvikling på KU’, LUKU.

Ledelsesudvikling – fjerde fase

LUKU-programmet er i sin fjerde periode fra 2018-2020. I denne periode bliver LUKU-aktiviteterne knyttet tæt sammen med Strategi 2023. Der er særlige tilbud til forskningsledere, institutledere, nye ledere samt brede inspirationstilbud til alle ledere med personaleansvar. 

Ledelsesudvikling – tredje fase

LUKU-programmet havde i tredje fase i (2015-2017) fokus på følgende elementer:

  • Den nære ledelse: Tilbud for center-, sektions-, gruppe- og forskergruppeledere mv. Workshops og kursusforløb om bl.a. ledelse i den politiske organisation; ledelse af forskergrupper; ledelseskommunikation; konflikthåndtering; mm.
  • Ny i lederrollen: Introduktion til fælles KU-materiale, suppleret med fakultetsvise introforløb skal sikre, at forskere, der får ledelsesopgaver, klædes på til opgaven.
  • Læringsgrupper for institutledere: kollegiale sparringsgrupper, hvor institutledere inspirerer hinanden og får nye ledelsesfaglige input.

Ledelsesudvikling for ledergrupper

Anden fase, LUKU2, (2012-2014) havde fokus på at forankre ledelsesudviklingen i ledergrupperne. Alle ledergrupper i linjeledelsen fik tilbudt skræddersyede udviklingsforløb tilpasset den enkelte gruppes aktuelle udfordringer og behov. Forløbet har fokus på at understøtte gruppens fortsatte udvikling og dermed samspillet og samarbejdet om gruppens ledelsesopgaver, samt samspillet med de øvrige ledelseslag på KU.

Et forløb vil typisk indeholde disse elementer: samtale med gruppens leder, ½ dagsmøde med hele ledelsesgruppen, 1½ dags internat for hele ledergruppen og ½ dags opfølgningsmøde for hele gruppen. Ca. 60 ledergrupper har arbejdet med disse forløb.

Ledelsesudvikling – individuelt

Hovedaktiviteten i LUKU1 første fase (2009-2011) var et basisforløb med fokus på den enkelte leders personlige lederskab. Basisforløbet består af 3 internater á 2 dage, 360 gr feedback og læringsgrupper. Siden 2009 har ca. 700 ledere gennemgået forløbet. Basisforløbet tilbydes fortsat til nye i lederrollen.

LUKU1 har også omfattet ledelsesseminarer for ledere fra institutleder- til rektorniveau, L80, herunder flere årlige seminarer om aktuelle KU-emner, men også inspirationsseminarer om emner og værktøjer til brug for ledelsesopgaven individuelt.

Aktiviteterne fra LUKU-perioderne 1-3 fortsætter i et vist omfang i perioden 2018-2020.