Personalejura og Arbejdsmiljø

Sektionen Personalejura og Arbejdsmiljø er bl.a. ansvarlig for fortolkning og rådgivning om personalejuridiske og arbejdsmiljømæssige forhold, udvalgs- og myndighedsbetjening, udvikling af personalepolitik og arbejdsmiljø på KU, og for arbejdsskader, personalegoder og ligestilling. Sektionen har ansvaret for implementering af lovgivning på såvel personaleområdet som arbejdsmiljøområdet, samt for at udarbejde fælles procedurer, arbejdsgange og overordnede processer inden for de to områder.

Sektionen ledes af Lis Henriksen Bak, og Ingrid Skovsmose er arbejdsmiljøchef og faglig leder af arbejdsmiljøteamet.

Spørgsmål om personalejura og KU-politikker vedr. bl.a. rekruttering, barsel og fratrædelse kan sendes til det personalejuridiske team HR-personalejura@adm.ku.dk eller du kan finde den medarbejder du søger under Ansatte. Spørgsmål om arbejdsmiljø, personalegoder og ligestilling kan sendes til amos@adm.ku.dk eller du kan finde den medarbejder du søger under Ansatte.