Udvikling og Digitalisering

Sektionen for Udvikling og Digitalisering varetager tværgående udviklings- og digitaliseringsopgaver inden for HR-søjlen. Sektionen har såvel systemejerskab over de tre store HR-systemer: ScanPas, HR Manager og WorkZone, som HR-projektledelseskompetencer til gennemførelse af tværgående initiativer og strategiske indsatsområder samt konceptudvikling og –implementering, kursusudvikling og –gennemførelse samt formidling inden for HR-området.

Derudover hører Feriefonden organisatorisk til i Udvikling og Digitalisering. Feriefonden udlejer feriehuse og –lejligheder i Danmark og udlandet til ansatte på KU. Du kan se meget mere om Feriefonden på deres egen side her: Feriefonden på KU 


Kontakt til Udvikling og Digitalisering

Henvendelse om konsulentbistand:
Forespørgsler om konsulentbistand bedes rettet til Signe Groth-Brodersen
Indsend en kort beskrivelse af behovet og en af sektionens ledelseskonsulenter vil vende tilbage inden for 14. dage.

HR-Projekter: Chefkonsulent og programleder, Iben Rørbye, mobil 5148 9401, e-mail: iebr@adm.ku.dk  

Feriefonden:
Pia Munk Banche, telefon 35 32 27 91, e-mail: ferie@adm.ku.dk

Henvendelse om kurser

Sektionen varetager også henvendelser vedr. de interne tilbud om KU-kurser og konsulentydelser.

Telefon 35 32 26 59 
E-mail  HR-KUkurser@adm.ku.dk 

Du finder os i Nørregade 10, opgang L, 2. sal (Magasinbygningen)